Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézhető idézetek

2008.12.12

Idézhető idézetek

 

A szerelem csupán egy szó,de minden benne van:testünket,lelkünket,életünket,egész létezésünket jelenti.

 

Lelkem a teljességért kiált,azaz téged hív.

 

Mindenki volt szerelmes;tudjuk,milyen az.Nemcsak abban a személyben találjuk meg az örömöt,akit szeretünk,hanem mindenkiben,önmagunkaban és az életben is.Hirtelen minden megszépül és izgalmassá válik.Nem félünk kifejezni szerelmünket:lelkesedéssel,gyengéden,szavakkal vagy csöndben tesszük;és erősnek,nemesnek,elevennek érezzük magunkat.

 

Egyedül a szerelem képes tökéletesen egyesíteni az élőlényeket úgy,hogy kiteljesítse őket,mert csak a szerelem tudja magával ragadni és összekötni őket annál fogva,ami a legmélyebb bennük.

 

Szívem kapuja fölé ezt írtam:nincs átjárás,de nevetve jött a szerelem,és így kiáltott:én bárhová beléphetek.

 

Amikor elmerülünk a szerelemben,átalakul a föld:nincs többé tél,nincs többé éjszaka,eltűnnek a tragédiák,az unalom,még a kötelességek is.

 

Az igazi szerelmesek nem összetalálkoznak valahol.Mindvégig egymásban léteznek.

 

Találkozásunk új világot teremtett,magunk is megújulunk egymás szemében,mert egyre növekvő szerelmünk miatt sok minden felfedezésre vár bennünk.

 

A szerelem az,ami felbátorít és eltökéltté tesz.A szerelem,ami ott is átverekszi magát,ahol nincs is út,az istenek között a leghatalmasabb.

 

Ha nem szerelmet,akkor hát mit érzek?És ha szerelem ez,minő,miféle?Ha jó,miért van oly halálos éle?Ha rossz,e gyötrelem miért oly édes?

 

Életünkben egyetlen szín létezik;a festő palettáján is megvan,az élet és a művészet értelmét hirdeti.Ez a szerelem színe.

 

A szerelem nem más, mint a szív olthatatlan szomja a teljes megismerésre.A világ legjobb és legszebb dolgait nem láthatjuk,meg sem érinthetjük.A szívünkkel kell érezni azokat.

 

A szerelem nem más, mint önmagunk felfedezése a másikban és a felismerés gyönyörűsége.

 

Inkáb szembenézek a kudarccal veled,mint a sikerrel valaki más oldalán.

 

Mindent,amit felfogok,
csak azért értem,
mert szerelmes vagyok.

 

Az idő túl lassú azoknak,akik várakoznak,túl gyors azoknak,akik aggódnak,túl hosszú azoknak,akik szomorkodnak,túl rövid azoknak,akik örvendeznek,de azoknak,akik szeretnek,az idő örök.

 

Arra születtünk,hogy szeressünk:az élet minden édessége azokért van,akik szeretnek.Örvendezzetek,ne féljetek!

 

Szép szerelmem,
hát nem érzed?
Egy maradt az ég alatt:
az,ami két dobbanás közt
szíveink kimondanak.

 

Ó,mióta ismerlek,
hogy árad testem s benne,
hogy virúl a csont;
frissebb lettem,járásom
sudárabb,mert te vársz ma
rám:ki vagy te,mondd?

 

Élet koronája,nyugtot nem ismerő boldogság vagy te,szerelem.

 

A szerelem mindent legyőz.Amor omnia vincit.

 

Szeretni és szerettetni
két szívnek egygyé lehetni:
ennél feljebb már nem hág
az emberi boldogság.

 

Sohasem volt az szerelmes,aki
mondja,hogy rabság a szerelem.
Szárnyat ád ő és nem rabbilincset,
szárnyat ád ő,azt adott nekem.

 

Mondd,mi a szerelem?Két lélek,egy gondolat;két szív,egy dobbanás.

 

Igézve álltam,soká,csöndesen,
és percek mentek,ezredévek jöttek.
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
s alélt pilláim lassan felvetődtek,
és éreztem:szívembe visszatér,
és zuhogó,mély zenével ered meg,
mint zsibbadt erek útjain a vér,
a földi érzés:mennyire szeretlek!

 

Keverd a szíved
napsugár közé,
készíts belőle lángvirágot
s aki a mellén viseli
és hevét kibírja,
ő a párod.

 

A házasság a polgárnak intézmény,a hősnek küzdőtér.

 

Nők.Ördöglakat valamennyi.Ha ismered a trükköt,semmiség,Játszadozás kinyitni,különben reménytelen.

 

Aki bölcs és erős akar lenni,ne engedje,hogy asszonyok uralkodjanak fölötte.

 

A férfi jutalma a nő;a nő jutalma az a tudat,hogy ő a jutalom.

 

Az igazi nő nagyobb szükségét érzi annak,hogy ő szeressen,mint,hogy őt szeressék.

 

Nem teheted maradéktalanul boldoggá azt,akit szeretsz,akár ha minden kívánságát teljesíted is,ha magad nem vagy boldog.

 

Az az ember,akit bennem szeretsz,természetesen jobb nálam:én nem olyan vagyok.De ha szeretsz,én majd igyekszem,hogy jobb legyek önmagánál.

 

Szerető szív készebb magában kereseni a hibát,mint szeretete tárgyában.

 

Szeretni nem azt jelenti,hogy egymás szemébe nézünk,henem,hogy együtt nézzünk ugyanabba az irányba.

 

A házasság az a műhely,amelyben két ember bölcsességgel,türelemmel és kölcsönös lemondással a közös boldogságon dolgozhatik.Olyan,mint a jó termőföld:csak azt adja vissza megsokszorozva,amit beléje vetnek.

 

Ha értődés van egymással,akkor minden van.Ha értődés nincsen akkor hiába van akármi,semmi sincsen.

 

A házasság - tudomány.A házasságnak állandóan harcolnia kell egy mindent felfaló szörnyeteg,a megszokás ellen.

 

Jó asszonyok nem születnek,meg kell alkotni őket.

 

Nincs jogunk boldogságot fogyansztani anélkül,hogy teremtenénk is,mint ahogy nincs jogunk vagyont költeni anélkül,hogy előteremtsük.

 

Szilajságunk szelidítni,
mérsékelni tüzünket,
gondunk,terhünk édesítni,
lelkesítni bennünket:
ez a szép s nagy kötelesség,
melyet rendelt tenéked
ó asszony!A teremtő ég,
s ez egyszersmind fő éked,
asszony,ki megfelelsz ennek,
te vagy a jó s nagy Istennek
legjobb s legszebb áldása,
boldogságunk forrása.

 

Engedelmeskednie kell a nőnek és mélységet találni a felszínen.Felszín a nő kedélye,mozgalmas,viharos réteg sekély vizek fölött.Ám a férfi kedélye mélységes folyam,amely föld alatti barlangokban zúg: a nő érzi erejét,de esze nem fogja föl azt.

 

Féltéstől mentsen,irigységen fölülemelkedve szeretem őt,örökké szeretem.

 

Talál ki mi az:ami ha nagyon kevés,akkor sokfelé elosztható,ha nagyon sok,eloszthatatlan!A szerelem.

 

A házasság csak akkor adhat boldogságot,ha a célunk egy és ugyanaz;ha két ember egy úton találkozik és azt mondja egymásnak:jer menjünk együtt!Jer - és kezet adnak egymásnak;nem pedig,ha két ember kölcsönösen vonzódik,de eközben egyik jobbra megy,a másik meg balra.

 

Szerelem nélkül még csak állati sem volna a lét...

 

Fiatal vagy,gyermeket,házaséletet kívánsz.Ámde én azt kérdem tőled:olyan ember vagy-e,akinek szabad gyermeket kívánni?Vajon diadalmas,magad lebíró,az érzékek parancsolója,erényeid ura vagy-e?-kérdezlek én.Avagy kíváncsiságból csak az állat és a szükség beszél?Avagy az elhagyatottság?Avagy a magaddal békétlenség?Akarom,hogy győzelmed és szabadságod sóvárogja a gyermeket.Eleven emléket építs győzelmednek és fölszabadulásodnak.Építs magadon túl!Ámde előbb kell,hogy magad is építve légy:egyenesszögű termetre,lélekre.Ne csak tovább plántáld magad,hanem följebb!Ehhez segítsen téged a házasélet kertje!Magasabbrendűt alkoss:első mozgást,önmagából kigördülő kereket - alkotót kell alkotnod.

 

Aki a disszonanciát nem ismeri,a harmóniát értékelni nem tudja.

 

Minden dicsőségnél,minden tehetségnél többet ér:szeretni.Nem az,hogy az embert szeretik,hanem az,hogy az ember szerethet!Szeretni valakit,felolvadni benne,érte élni,vele élni,vágyódni,vágyódni utána:ez az élet értelme!

 

Csak annak van tekintélye előttem,amit nem elég jól ismerek,vagy aminek a megismerésében az ismeret semmilyen stádiuma nem tud megnyugtatni.Ez a szerelem.

 

Szerelem nélkül pokol az élet.

 

A szerelem nemcsak az egyéni élet sarkalatos ténye,hanem a legfontosabb közügy is;a nemzet sorsát dönti el az a mód,ahogy az ifjú nemzedék fiai és lányai életközösségbe kerülnek.

 

Mindenki lelkében hordja a szépségnek azt az őstípusát,amelynek mását a nagyvilágban keresi.

 

A szerelem az élet nagy ajándéka,és aki nem nyújtja ki utána a kezét,az sohasem élte az életet a maga teljességében.

 

A szerelem mindig tehetséget szül bennünk.

 

Nincs az a képmutatás,mely sokáig titkolni képes a szerelmet ott,ahol van,és színlelni ott,ahol nincs.

 

A szerelem értékét az akadályok emelik.A könnyű siker megfosztja a varázsától.

 

A szerelem olyan,mint a tűz:ha nem vigyázol rá és nem táplálod,kialszik.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.