Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


200 jó mondás a szerelemről

2008.08.17

200 jó mondás a szerelemről

 

Az öröm illan,ints neki,
Még visszavillan szép szeme,
Lágy hangja halkuló zene,
S lebbenek szőke tincsei.

 

A szerelem csak akkor szerelem,ha önfeláldozó.

 

A szerelem füst,ami a vágyak mámorából keletkezik.

 

Másképpen illatozik a széna a lovaknak és másképpen a szerelmeseknek.

 

A szerelmi csalódás nem más mint a visszanyert szabadság.

 

Boldogság nélkül is lehetünk szerelmesek és szerelem nélkül is boldogok.

 

Kinek szeretője nincsen,
annak egy csöpp esze sincsen.

 

Későn ért szerelem nagy kamatot követel.

 

A szerelem megfeledkezés mindenről,ami rajta kívűl van.

 

A pokol nem más,mint fájdalom,mert nem tudunk többé szeretni.

 

Kis időre szeretni mit ér?Örökre pedig lehetetlen...

 

A szerelem legrejtettebb titkait csak az ismeri meg,aki képes az érzelmi hűségre.

 

A szeretet csak szeretésnek lehet a jutalma.

 

Egyet szeretni nagyon kevés.Mindenkit szeretni felületes dolog...

 

Vannak akik azért lettek szerelmesek,mert sokat hallottak beszélni a szerelemről.

 

Mondják meg,szerethet-e az mást,aki önmagát gyűlöli.

 

Ki magához nem jó,az mást sem szerethet.

 

A szerelmesek cívódásai csak erősítik a szerelmet.

 

A távollét vagy a szerelemet öli meg,vagy a szerelmest.

 

A nő szerelmét nem szokás koldulni,hanem meghódítani.

 

Az legyen becsületetek,hogy mindig jobban szeressetek,mint ahogy titeket szeretnek és sohase legyetek másodikok.

 

Jobb fájón nélkülözni akit szeretünk,mint együtt élni azzal,akit nem.

 

Gyűlölök és szeretek.Miért?
Nem tudom én se,de érzem:
így van ez,és a szívem élve
keresztre feszít.

 

Szeretetnek kétszer keservesebb a keserűje.

 

Minél inkább bírálunk,annál kevésbé szeretünk.

 

Senki sem szereti azt,akit senki sem tud szeretni.

 

Csak az erős ember ismeri a szeretetet,
csak a szeretet érti meg a szépséget,
csak a szépség teremt művészetet.

 

A való szerelem a Naphoz hasonló,
melynek sugarai annál melegebbek,
minél sötétebb helyre esik.

 

Égi szerelemről csak azok beszélnek,akik a földön nem boldogultak vele.

 

A szerelem semmihez sem hasonlítható érzés.Olyan,mint a szerelem.

 

Szerelmesnek lenni:ép ésszel őrjöngeni.

 

A legnagyobb szerelem is elvan szeretet nélkül.

 

A szerelmes annyira önző,hogy még a saját érdekeit sem veszi figyelembe.

 

Sohasem lehetünk elég óvatosak az anyósunk megválasztásában.

 

A szerelem olyan mint a tűz.Ha nem vigyázol rá és nem táplálod akkor kialszik.

 

A szerelem sohase kérdi:miért?

 

A szerelem ellenállhatatlan vágy arra,hogy ellenállhatatlan vágyat ébresszünk.

 

A szerelem az emberek becsapása azért,hogy az emberiség fennmaradjon.

 

A szívnek,amikor szeret,külön esze van.

 

Gyülölök és szeretek.
Kérded tán,miért teszem én ezt.
Nem tudom,érzem csak:
szerteszakít ez a kín.

 

Ha a szemek beszélnének,szavaknak hasznát ott többé nem veszi senki.

 

Amikor szerelmes vagy,nem vagy eszednél.Mert ha eszednél vagy,nem vagy szerelmes.

 

A boldogsággal úgy vagyunk,mint az órával.A legkevésbé bonyolult romlik el legkevésbé.

 

A szerelmet nem ismeri más,csak aki reménytelenül szeret.

 

A szerelem mindenre talál mentséget,csak az aljasságra nem.

 

Az ember mindig visszatér az első szerelméhez.

 

A kártya is olyan,mint a szerelem.Ha veszítünk akkor bizony fizetni kell.

 

A férfiak csak akkor féltékenyek,ha szerelmesek.A nők enélkül is.

 

Nincs rossz házasság,csak rossz házastársak vannak.

 

A szerelem nagy tervek kovácsolására késztet,viszont megfoszt minden eszköztől,amivel ezeket a terveket megvalósíthatnád.

 

A szerelmesek nem tudják megítélni a szépséget.

 

Szeretni annyi,mint igazat adni annak a lénynek,akinek nincs igaza.

 

A szerelem és a szeretet között nagy a különbség.Az első vak,a másik szemes.

 

Egymást szeretni annyi,mint gyűlölni a közös ellenséget.

 

A szerelem rettenetes fájdalom.A legnagyobb szerencsétlenség megszabadulni ettől a fájdalomtól.

 

Mindig tud adni,akinek a szíve szeretettel van tele.A szeretethez nem kell teli erszény.

 

A szeretet soha el nem fogy.

 

Erős a szeretet,mint a halál.

 

Csak addig fiatal egy férfi,amíg a fiatal nőknek tetszeni tud.

 

Minden szenvedély gyarlóságot terem.A gyarlóságok közül a legnevetségesebbeket a szerelem termi.

 

A vágy semmit nem szeret jobban,mint amit nem szabad.

 

A szerelem az az érzés,amit akaratunk ellenére a másiknak engedtünk át,bár csakis arra való,hogy miénk legyen.

 

A szerelemről beszélni,az annyi mint szeretni.

 

A házasság úgy következik a szerelem után,mint a láng a füst után.

 

A nőgyülölő olyasvalaki,aki az első jöttmentbe beleszeret.

 

A bírás a szerelem nehézkedési törvénye.

 

A szerelem olyan mint a biciklizés.Csupán önbizalom kérdése.

 

A szerelem mindig tehetséget szül bennünk.

 

Csak az a lélek boldog,amelyik szeret.

 

A szeretet tüze,a szerelemben,csak eszeveszett vágyakozás arra,ami kisiklik kezünkből.

 

Fiacskám,ne szóval szeressünk,se nyelvvel;hanem cselekedettel és valósággal.

 

Ha az ajtón kopog a szegénység mindjárt kirepül a szerelem.

 

Ha szeretünk,magunkat is másnak látjuk.

 

A szerelem előtt semmi sem szent.

 

A szerelem olyan,mint Fortuna zsákja:
minél többet ad,annál többje van.

 

A szeretet olyan szentség,amit térdepelve kell befogadnunk.

 

A szeretet metafizikai gravitáció.

 

A szerelem a férfi életében csak epizód:
a nő életének azonban egész története.

 

Ahány a kagyló a tengerparton,annyi kín a szerelem.

 

Mi az ifjúság?Álom.Mi a szerelem?Az álom tartalma.

 

A balszerencse olyan,mint a szerelmes nő.Semmi köze az ésszerűséghez.

 

Amit nő súg szeretője fülébe,szélbe írott betű csak,rajz rohanó vizeken.

 

Forgandó a világ,nem örök hát a szerelem se.

 

A szerelmes asszonytól minden jó elvárható,de minden rossz is kitelik.

 

Hit,remény,szeretet.Ezek között legnagyobb a szeretet.

 

A szeretet és a gyűlölet megváltoztatja az igazságot.

 

A szerelem az egyetlen szenvedély,ahol a maga általl gyártott pénzzel lehet fizetni.

 

Meg kell szerettetnünk magunkat,mert az emberek csak azokhoz igzságosak,akiket szeretnek.

 

A szerelem felett csak futással lehet győzedelmeskedni.

 

Az a szerelem,aminek barátság lesz a vége,az soha nem volt szerelem.

 

Nem illik szeretni azt,akit szégyellnénk feleségül venni.

 

Vagy szeret az ember,vagy szeretik:ezt a váltóáramot a természet kérlelhetetlen következetességel szervezte meg.

 

A szerelem megmutatja az embernek,hogy milyennek is kell lennie.

 

A nő képes egy hülyébe is beleszeretni.Azt hiszi róla,hogy félreismert lángész.

 

A szeretet rettenetesebb kényszer,mint a zsarnok dühe.

 

A dolgok szépsége a szeretetben rejlik.

 

A szerelmet az ellenállás táplálja.Ha megszűnik az ellenállás,oda a nagy szerelem is.Megszokás lesz belőle.

 

Szerelmesnek lenni nem nehéz.Bebizonyítani nehéz!

 

A megvetés nagyon jól megfér a szerelemmel.

 

Hogy szerelmes vagy,az nem ok arra,hogy szeressenek.

 

A szerető megtanítja a nőt mindarra,amit a férje eltitkolt előle.

 

A szerelemben csak az esztelenség ésszerű.

 

Magának él,ki nem szeret.Aki szeret,még csontja is egészen másoké annak.

 

A nő azért kíván titoktartást a szerelemben,hogy neki legyen mit mesélnie.

 

A kedvtelésből űzött szerelmet a szeretőnkben fellobbant szenvedélyes szerelem oltja ki legjobban.

 

Nagy szerelem az,ha két ember egy életen át megérti egymást,megfér egymással,odaadó és hűséges.

 

A szerelemben az a gyönyörű,hogy szeretünk.Saját szenvedélyünk jobban boldogít,mint a másban gyújtott tűz.

 

A férfiak az okai annak,hogy a nők nem szeretik egymást.

 

Sokszor a legnagyobb szerelem is léha kalanddal kezdődik.

 

A szerelem mindent legyőz.

 

A férfi gyakran megunja a szerelmet.A nő mindig a szeretőjét unja meg.

 

A szerelem tiszta őrület,s rászolgál a bolondokházára.Azért nem ott gyógyítják,mert az ápolók maguk is ebben a betegségben szenvednek.

 

Sohasem csal Ámor hálóba olyant,aki nem kíván belehullni.

 

A házasság kölcsönös szerződés férfi és nő között,melyben kölcsönösen megállapodnak,hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak,hogy kivel van viszonyuk.

 

Csúf a vén katona,csúf a vén ember szerelme.

 

A nő addig szép,míg szeretik.

 

Sok állat akkor kerül puskavégre,amikor szerelmes.

 

A szerelemnek megvan az a baja,hogy benne harc és béke örökké változik.

 

Szeretetre csak a szeretet tesz képessé.

 

Szerelmet és pézsmaillatot nem lehet eltitkolni.

 

A szerelem a képzelet diadala az értelem felett.

 

Az öngyilkosság legjobb ellenszere az idő.Meg a szerelem.

 

Néha hiúságból is tudunk szeretni.

 

A szerelemben a nő egy hárfa.Csak az tudja a titkait kicsalni,aki jól tud rajta játszani.

 

Az első szerelmemet az alagútban ismertem meg.Amikor kijött a vonat az alagútból,akkor láttam,hogy csúnya és öreg,de akkor már késő volt.

 

A szerelem nem elégszik meg a maga kielégülésével,hanem keresi a másik félét is.

 

Szerelem csak egy féle van,de utánzata számtalan.

 

A nő szokása:eltitkolni a szerelmet,amit a férfi iránt érez.A férfié:színlelni,amit nem érez a nő iránt.

 

A szerelmes nő olyan rabszolga,aki az urán hordja a bilincseit.

 

Ha egy nő szeret,az egyfolytában szeret a férfinak közben más dolga is akad.

 

Ha nem lennének boszorkányok,az ördög nem kívánna ördög lenni.

 

A szerelemmel múlik az idő.Idővel múlik a szerelem.

 

Csak a szerelmes férfi féltékeny.A nők szerelem nélkül is azok.

 

Minden másban a gyakorlat teszi a mestert.A szerelemben a mester teszi a gyakorlatot.

 

A szerelem diadal,amiben szükségszerűen egy győztesnek és egy legyőzöttnek kell lennie.

 

A szerelem parányi édesség,amit az ég cseppent az élet serlegébe,hogy elviselhetővé tegye a benne lévő keserű italt.

 

Kevés olyan ember van,aki ne szégyenkezne azon,hogy szeretett valakit,aki már nem szeret.

 

Szerelem a faj géniusza által sugallt vágy egy olyan egyénnel való egyesülésre,mellyel a szerelem a faj típusának megfelelő példányt tud életre hívni.

 

A női szív barackmag.Teli szájjal beleharapsz a gyümölcsbe és kitöröd a fogad.

 

Egy nő mindent megér.Csak az árát nem.

 

Hirtelen támadt szerelemből lehet a leglassabban kigyógyulni.

 

Nem a szándék,hanem az idő vet véget a szerelemnek.

 

Az érzéketlen nő az a nő,aki még nem találkozott azzal a férfival,akit szeretni fog.

 

Önmagunkat csapjuk be,ha életünk magasabb céljait egy olyan viharos érzéstől tesszük függővé,mint a szerelem.

 

A szeretők haragja százszorozza szerelmünket.

 

Sohasem volt az szerelmes,aki mondja,hogy rabság a szerelem.Szárnyat ad ő és nem rabbilincset.

 

Szeretlek,tehát nem tudom,hogy ki vagy.

 

Sohase mondd,hogy szeress engem!Látod,az Isten is hiába mondta.

 

A szerelem lealacsonyítja a nagy lelkeket és felemeli a kicsinyeket.

 

Nagyon nehéz szakítani egymással,amikor már nem szeretjük egymást.

 

A szerelem és a barátság kölcsönösen kizárja egymást.

 

A szerelem a csömörbe hal bele és a feledés temeti el.

 

A szerelem értékét az akadályok emelik.A könnyű siker megfosztja a varázsától.

 

Az asszony igazi árnyék:fut előled,ha követed és követ,ha te futsz előle.

 

A szerelem gyakran csak önszeretet,kéjjel fűszerezve.

 

A legtöbb nő a nagy lelki viharokat is képes elviselni anélkül,hogy elrontaná a frizuráját.

 

A szerelemben az a bosszantó,hogy olyan bűn,amelyben nem lehetünk meg cinkostárs nélkül.

 

Az idő erősíti a barátságot és gyöngíti a szerelmet.

 

A nők az első szerelmet akkor kezik becsülni,amikor már a másodiknál tartanak.

 

A szerelemre vágyás még nem szerelem.De a szerelemtől félés már az.

 

Szeretem ezt a nőt,de nem szeretem a nőket.

 

Lehetetlen azt szeretni,akit tökéletesen ismerünk.

 

Ha a szerelmünk csökkeni kezd,azt nehezebben valljuk be önmagunknak,mint a szeretönknek.

 

A szerelem örömei mindig arányban vannak az elvesztésüktől való félelemmel.

 

A férfiak minden okoskodása sem ér fel az asszony egyetlen érzelmeivel.

 

Minél inkább szeretjük kedvesünket,annál közelebb vagyunk ahhoz,hogy gyűlöljük.

 

Akit szeretünk,azt teljesen boldoggá akarjuk tenni.Ha ezt nem tehetjük,akkor teljesen boldogtalanná.

 

Szerelem a szeretetnek szörnyű métely.

 

Van olyan nő,akinek sohasem volt szerelmi kalandja.De olyan nem akad,akinek csak egy volt.

 

A nők első szerelmükkor a szeretőjüket szeretik,később meg magát a szerelmet.

 

Nem hasznos tökéletesnek lenni.Az asszonyok a hibáinkért szeretnek bennünket.

 

A nő szerelmét nem szokás koldulni,hanem meghódítani.

 

A szerelem háromnegyed részben kíváncsiság.

 

Semmi örömet sem lelünk az olyan nővel való beszélgetésben,aki nem lehet a szeretőnk.

 

A szerelem megsemmisíti az észt.Az agy és a szív olyan,mint a homokóra két edénye.Amikor az egyik megtelik,a másik kiürül.

 

A szerelem hitvány szenvedély.Megzavarja az akaratot,megtöri a nemes szándékot,s a legmagasztosabb gondolatokat a legalantasabb szolgálatokra aljasítja.

 

Aki nem érti meg,hogy valaki megfojthat egy nőt az nem ismeri a nőket.

 

A szerelem is bohózat,az utolsó felvonás rendszerint elhibázott!

 

Sohasem tudjuk,hogy ki az,akivel hálunk.

 

Az a leghűségesebb asszony a világon,aki az egyik szeretőjét sem csalta meg.

 

A szerelem az érzékek költészete.

 

Egyetlen más szóhoz sem fűződik annyi hazugság,mint a szerelem szóhoz.

 

Az első szerelem olyan,mint a szél:az ember sohasem tudja,honnan támad rá.

 

A szerelem gyönyörűséges virág,amit irtózatos szakadék szélén szedünk

 

A szerelem olyan,mint a ragályos betegség.Minél inkább félünk tőle,annál inkább megkapjuk.

 

A távollét olyan,mint a szél.A kis tüzeket kioltja,a nagyokat fellobbantja.

 

Ahhoz,hogy szeress valakit,nem szükséges,hogy meg is értsd.

 

Addig foglak szeretni,amíg a szépségjegyedet szemölcsnek nem látom.

 

A szív észt ad,de az ész nem ad szívet.

 

A szív kalandornak születik és nyárspolgárként hal meg.

 

A szerelmeseket azért nem untatja az együttlét,mert mindig önmagukról beszélnek.

 

A szerelem jobban tetszik a házasságnál,azért amiért a regények mulatságosabbak a történelemnél.

 

Túlságosan szerettük egymást,most azért nem szeretjük egymást.

 

A szerelem foglalkozás a dologtalannak,henyélés a szorgosnak.

 

Nem az a fontos,hogy elsők legyünk,hanem,hogy egyetlenek.

 

Csak ok nélkül szeretünk igazán.

 

Könnyebb meghalni az asszonyért,akit szeretünk,mint vele élni.

 

A féltékenység estefelé hevesebbé vállik.Akárcsak a láz.

 

A szerelem ócska trükk.A természet azért játsza velünk,hogy fennmaradjon a fajunk.

 

A szerelem szülője a tétlenség.És az is öli meg.

Kép

  

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Jók ezek az idézetek...

(Rosalinda, 2008.09.16 19:13)

Egyik szebb, mint a másik. :-)